A parancssor használata Unix renszerek alatt
A parancssor használata Unix renszerek alatt
Rovat: Linux | Dátum: 2008-03-02 08:00:00 | Írta: Ruzsinszki Gábor

Mivel a Unix rendszerek elsősorban parancssorosnak lettek tervezve, ezért még a mai grafikus, kattintgatós rendszerek esetén is rászorulunk a parancssor használata


Ezért aki valamilyen Unix rendszer használatát komolyan gondolja, annak létszükséglet ismernie a legáltalánosabb alapparancsokat. Ebben a szekcióban csak és kizárólag csak a legfontosabb parancsokat ismertetem, de azokat sem teljes mértékben, mivel a parancsok használatáról lehetne több száz oldalt írni.

A *-al jelölt parancsok csak a debian alapú rendszereken találhatóak meg.

Ezt nagyon jól tudták a készítíik is, ezért Létrehoztak egy dokumentációs programot, amely a man nevet kapta, az angol Manual Pages (Felhasználói Kézikönyv) szó rövidítéseként. A man program úgy működik, hogy paraméternek a program nevét kell megadni amiről további információkat szeretnénk kapni. Ezután megjelenik az adott programhoz tartozó dokumentáció. Az adott dokumentációból a Q gomb megnyomásával lehet kilépni.

A Shell Szintaxisa

Szintaxisról általában programozási nyelveknél szoktunk beszélni, de az Unix rendszerek shell környezete is egy programozási nyelv. A shell környezet programozásába nem nagyon szeretnék szintén belemerülni, de akit érdekel a téma annak javaslom Mendel Cooper ingyenes Advanced Bash-Scripting Guide c. elektronikus könyvét, amely elég jól elmagyarázza témát. A könyv letölthető a http://tldp.org/LDP/abs/html címről.

  • Parancs < Fájl - A parancs bemenete a fájl lesz

  • Parancs > Fájl - A parancs kimenete a fájl lesz.

  • Parancs >> Fájl - A Fájl végéhez hozzáfázi a Parancs kimenetét

  • Parancs> Fájl - A program hibakimenetét a fájlba írja.

  • Parancs>> Fájl - A program hibakimenetét a fájl végére írja

  • Parancs1 | Parancs2 - Parancs2 bemenete a Parancs1 kimenete lesz.

  • Parancs1 ; Parancs2 - A Parancs2 csak azután indul el, ha a Parancs1 véget ért

  • Parancs1 && Parancs2 - Parancs2 csak akkor indul el, ha parancs1 hibátlanul lefutott

  • Parancs1 || Parancs2 - Parancs2 csak akkor indul el, ha parancs1 hibát adott vissza

  • Parancs1 `Parancs2` - Parancs1 futási paramétereit a Parancs2 kimenete adja meg.

adduser*:

Felhasználók hozzáadására szolgál, beírása után csak követni kell az utasításokat a képernyőn.

E művelethez csak a root (fő) felhasználónak van joga,valamint a parancs csak debian alapú rendszerekben található meg. A többi szabványos rendszerben useradd.

apt-get*:

Internetes/lemezes csomagtelepítő rendszer. Futtatásához rendszergazda jogosultság kell.

apt-get install csomag ? megpróbálja telepíteni a megadott csomagot.

apt-get remove csomag ? eltávolítja a megadott csomagot.

apt-get update ? frissíti az elérhető szoftverek listáját.

apt-get upgrade ? telepíti az elérhető frissítéseket

apt-get dist-upgrade ? frissíti a disztribúciót a legfrissebb változatra

cat:

cat fájlév = Kiírja a fájl tartalmát, az egészet egyben

cat > fájlnév = fájlba írás, létrehozás

cat < fájlnév = a fájl tartalmát írja a monitorra

cat fájnév1 fájlnév2 > fájnév3 = A 2 fájl egyessítése egy 3.-ba

cat -n = számot ír minden sor elé, cat -bn =az üres sorokat nem számolja

cat -s = az egymás után következő üres sorokat kicseréli 1 üres sorra

cd:

cd könyvtár = könyvtárcsere

cd up vagy cd .. = 1 könyvtárat felfelé

cd ~ = a felhasználó saját könyvtárába visz

cd / = a főkönyvtárba visz

chmod:

chmod xxx fájlnév = adott fájl jogait állítja

Unix rendszerek alatt 3 fajta jog létezik: Olvasási (Read), Írási (Write), és Futtatási (eXecute). És 3 csoport: tulajdonos (User), a tulajdonos csoportja (Group) és világ más része (Other)

Az x-ek helyére számok mennek, mert minden csoport jogait be kell állítani, a megadni kívánt jogok számaival, melyek a következö táblázatból olvashatóak ki.:

Jogok

Felhasználó / Tulajdonos (user)

Felhasználó csoportja (Group)

Világ, mindenki más (Other)

Olvasás
(read)

Írás
(write)

Futtatás
(execute)

Olvasás
(read)

Írás
(write)

Futtatás
(execute)

Olvasás
(read)

Írás
(write)

Futtatás
(execute)

4

2

1

4

2

1

4

2

1

Minden csoporthoz a megadni kívánt jogok számait össze kell adni, majd a kapott számokkal futtatni a chmod parancsot. Pl. ha azt akarjuk, hogy az enyém.doc fájlal én, az alkotója mindent megtehessek, de más csak olvasni tudja, akkor a következö számot kell a chmod után írni: 744

cp:

Másolásra szolgál

cp fájl1 fájl2 = fájl1 másolása fájl 2 névvel

cp fájl könyvtárnév = másolás könyvtárba

cp fájl ~ = másolás a felhasználó home könyvtárába

cp fájl . = másolás az aktuális könyvtárba

cp ?i = felülírás előtt visszakérdez

cp ? p = a másolat megőrzi az eredeti dátumot és jogokat

cp ? r könyvtár1 könyvtár2 = teljes könyvtár mozgatása

dpkg*:

Debian Package Manager.

.deb csomagok telepítésére/kezelésére szolgáló program.

kapcsolói:

-i = telepítés

-r = eltávolítás. A csomag beállításait megőrzi.

-p = eltávolítás és a csomag minden beállításának törlése

--unpack = csomag kicsomagolása

dd:

Image készítésre & írására szolgál valamelyik fizikai tárolóról. Használata előtt unmountolni kell az adott meghajtót!
Kép készítése: dd if=/dev/eszköz of=/mappa/image_fájl.img
Kép írása: dd if=/mappa/image_fájl.img of=/dev/eszköz

dir:

a könyvtárban lévő fájlokat kiírja

du:

A helyfoglalásról ad információt KB-ban

du ?s = minden fájlról információ

du ?a = csak a tejes helyfoglalás

fdformat:

Floppy lemezek formázására szolgál kiadása: fdformat /dev/fd0 (vagy fd1)

Formázás előtt le kell veálasztani a rendszerről a floppy meghajtót (umount). Ellenkező esetben hibába ütközünk.

head:

A fájl első sorát(sorait) jeleníti meg

head ?15 = Az első 15 sor

ifconfig:

A gépben található hálózati adapterekről jelenít meg információkat paraméterek nélkül. Megfelelő paraméterekkel indítva az adapterek konfigurálásra is képes. Konfigurálásra csak a root felhasználó jogosult.

kapcsolók:

up = eszköz bekapcsolása

down = eszköz kikapcsolása

ln:

Linkek létrehozása.

ln fájl1 fájl2 = Hard linket készít fájl1-ről fájl2 néven

ln ?s fájl1 fájl2 = Soft linket készít fájl1-ről fájl2 néven

megjegyzés: Linket mindig abból a könyvtárból készítsünk ahova helyezni akarjuk a végleges linket! Pl: linkelni (soft) akarjuk a /mnt/hda1/izé.txt fájlt a /usr/docs/izélink.txt néven akkor a parancs így fog kinézni(persze a /usr/docs/ mappából!): ln ?s /mnt/hda1/izé.txt /usr/docs/izélink.txt

Soft és hardlik között az a külömbség hogy ha töröljük a linkelt fájlt akkor:

A rámutató hardlink futtatható marad és a tartalma megegyezik a linkelt fájl tartalmával

A rámutató softlink megmarad ugyan, de használhatatlan lesz!

A linkeket is simán az rm parancs töröli!

login:

Kilépés a rendszerből és belépés más névvel

logout, exit:

Kilépésre szolgál a rendszerből.

ls:

Fájlneveket listáz

ls ?t = fájlok időrendi sorrendben

ls ?a = minden fájl kiírása (rejtett fájlok is!)

ls ?R = minden alkönyvtár fájlját is kiírja

ls ?C = oszlopokba írja ki az adatokat

ls ?s = kiírja a fájlok és könyvtárak méretét is

ls ?l = hosszú listát készít. kimenete:

total 347*

-0rwx1rwx2r-x3 14 root5 root6 474647 2002-08-03 22:158 afio9

jelmagyarázat:

*: A mappában lévő fájlok száma

0: Állomány típusa: d = könyvtár ; l = link ; - = normál fájl

1: A fájl tulajdonosának jogai

2: A felhasználó csoportjának jogai

3: A világ jogai

4: Linkelési szám

5: Tulajdonos neve (root = rendszergazda)

6: Tulajdonos csoportja

7: Állomány mérete kilobyte-ban

8: Létrehozás dátuma

9: Fájl neve

man:

A felhasználói dokumentáció olvasása

Kiadása: man parancsnév. Pl: man mount = A mount parancsról ad részletes leírást.

mc:

Midnight commander - Norton commander szerő fájlkezelő program.

mkdir:

könyvtár létrehozása

mount:

Külső meghajtók csatlakoztatására szolgál.
(ha nem, akkor a /dev/ezköz neve: floppy-k fd0 -tól, IDE meghajtók: hda-tól Az újabb kernelek kiveszik a cd-rom és DVD meghajtókat az IDE sorból. Így csak a winchesterek kapják a kiosztást hda-tól)

Ezenkívül a parancs ISO lemezképeket és IMA floppy image fájlokat is képes a rendszerbe csatlakoztatni.

Kiadása:

mount /mnt/cdrom = mountolja a cd meghajtót a /mnt/cdrom mappába

mount /mnt/cdrom /cd-rom = a cd tartalmát a /cd-rom mappába mountolja

mount /root/uhu-linux1.2-cd-1.iso /mnt/cd-rom = a uhu-linux1.2-cd-1.iso image elérhető mint Cd

mount /dev/dvd1 /mnt/dvd-rom = Az 1. sorszámú DVD meghajtó tartalmát a /mnt/dvd-rom mappába moutolja

Figyelem! Egyes disztribúciók esetén csak a root felhasználónak van joga a mount pancshoz!

Lásd még: umount

mv:

Fájlok átnevezése/áthelyezése

Kiadása: mv fájl fájl2

passwd:

A Jelszavunk megváltoztatására szolgál.

Megjegyzés: A beírt jelszó nem fog megjelenni a képernyőn biztonsági okok miatt.

pine:

Konzolos levelezőprogram Linuxra

ping:

Internetes/hálózati kapcsolat tesztelésére szolgál.

ping gépnév = ping gépnév alapján

ping IP cím = ping IP cím alapján

pwd:

Megadja az aktuális könyvtár nevét

quota:

Kiírja a lemezterületet és a szabad terület mennyiségét

quota ?s = Több információt ad

rm:

Fájlok törlésére szolgál

rm file1 file2 file3 = fájok törlése

rm ?i = törlés előtt jóváhagyást kér

rmdir:

Üres könyvtárak eltávolítása

rpm:

A Redhat Package manadger indítása.

Kapcsolói:

-install: telepítő mód választása

-nodeps: nem nézi a függőségeket

sudo*:

Egyetlen parancsot futtat rendszergazdai jogosultságokkal. Első futtatáskor kéri a rendszergazdai jelszót, amit a terminál bezárásáig megjegyez.

su:

A terminált rendszergazdai módba váltja.

shutdown

A rendszer leállítására szolgál. Csak a root felhasználó adhatja ki! Paraméterezése

shutdown -akcio ido

akció kapcsolók:

-r = újraindítás

-H = rendszer leállítása

-P = rendszer leállítása után kikapcsolás

-c = futó leállítás megszakítása (ha másik felhasználó indította el)

Idő jelzők:

now: azonnal, vagyis a parancs kiadása után elindul a folyamat. Időzítéshez időpontot kell megadni óra:perc formátumban.

tail:

A fájlok utolsó sorait listázza ki. Paraméterek nélkül az utolsó 10 sort.

tail ?20 = az utolsó 20 sor

tail +50 = az 50. sortól listáz

tail ?r = az összes sor fordított sorrendben

tail ?12r = az utolsó 12 sort fordított sorrendben

tail ?f = addig listáz amíg meg nem szakítjuk.

umount:

Meghajtók leválasztására szolgál.

Kiadása:
umount /cd-rom leválassza a rendszerből a cd-rom meghajtót, ha a /cd-rom mappába mountoltuk

Lásd még: mount

wc:

Szövegfájl sorainak, szavainak, karaktereinek megszámolása

wc ?e = sorok számolása

wc ?w = szavak számolása (1 szó: szóköztől szóközig tart!)

wc ?c = karakterek számolása

2007 - 2019 © Minden jog fenntartva!
OLVASTAD MÁR?


A Google tegnapi napon elismerte, hogy új, RankBrain elnevezésű gépi tanuláson és mesterséges intelligencián alapuló algoritmusa már hónapok óta működik.